THE COMPANY’S PUBLIC INFORMATION

Digital Bards S.A.
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS number: 0000683533
NIP (TAX ID) number: PL9452211220
Share capital: 100 000,00 PLN (opłacony w całości)

SHAREHOLDERS’ CALLS FOR THE RETURN OF SHARE DOCUMENTS HELD